Cookies help us provide better user experience. By using our website, you agree to the use of cookies.


Tarihi mimarisiyle şehrin dokusunu koruyor

Marriott International’ın Design Hotel markası altında The Bank Hotel Istanbul ismi ile faaliyet gösteren otel, şehrin tarihsel değerini gözler önüne sermektedir.

Marriott International’ın Design Hotel markası altında The Bank Hotel Istanbul ismi ile faaliyet göstermektedir. The Bank Hotel İstanbul binası 1867 yılında Antoine Tedeschi tarafından Neo-Rönesans mimarisiyle inşa edilmiştir ve bugün hala şehrin tarihsel değerini gözler önüne sermektedir. 19. yüzyılın eklektik mimari stilini mükemmel şekilde yansıtmaktadır. 2010 yılında Yılmaz Ulusoy tarafından satın alınan bina, 1960'lardan beri süregelen hikayesinde yeni bir maceraya yelken açmıştır. Otel binası iki binanın birleşiminden meydana gelmektedir: Sümerbank binası ve eskiden Neve Shalom cemaatinin cemaat merkezi olan Cemaathan Binası. 

https://www.samdan.com.tr/tarihi-mimarisiyle-sehrin-dokusunu-koruyor-hThe Bank Hotel
The Bank Hotel
The Bank Hotel
The Bank Hotel
The Bank Hotel
The Bank Hotel
The Bank Hotel
The Bank Hotel
The Bank Hotel